Алтернативни извори енергије

Енергија сунца, ветра и геотермална енергија

Шта су обновиљиви извори енергије?

Посматрајући следећу презентацију сазнаћете нешто више о обновљивим изворима енергије извори енергије

Advertisements

ЕНЕРГИЈА ВЕТРА

ЕНЕРГИЈА ВЕТРА

Енергија ветра је енергија која потиче од снаге ветра.

Представља конвенционалан обновљиви извор енергије,  који се вековима користи за добијање механичке, а

у новије време и електричне енергије.

Еолска енергија или енергија ветра потиче од кинетичке   енергије ваздушних маса;

Енергијаталаса, обично се наводи засебно, али  оригинално  потиче од енергије ветра;

У Србији постоје погодне локације за изградњу ветрогенератора, на којима би се у перспективи могло инсталирати око 1,300 MW   ветрогенераторских производних  капацитета и годишње  произвести око 2300КWh  електричне енергије:

Источни делови Србије – Стара Планина, Власина, Озрен,Ртањ, Дели Јован, Црни Врх итд. У овим регионима постоје локације чија је средња брзина ветра преко 6 m/s.

Златибор, Жабљак, Бјеласица, Копаоник, Дивчибаре су планинске области где би се мерењем могле утврдити   погодне микролокације за изградњу ветрогенератора.

Панонска низија, северно од Дунава је такође богата ветром. Ова област покрива око 2,000 км² и погодна је за изградњу ветрогенератора јер је изграђена путна инфраструктура, постоји електрична мрежа, близина великих центара потрошње електричне.

О енергији ветра погледајте и на следећем сајту

http://www.cnti.info/energija/page

 

 

Енергија је свуда око нас

О значају енергије за све нас и за човечанство можете сазчитајући податке са сајта  Енергија је свуда око нас

И ту у оквиру Сунчеве енергије погледајте како ради соларни колектор.

Соларни панели и соларни генератори користе се за потребе независног снабдевања потрошача са електричном енергијом,   као што су викендице, бродови, јахте, камп опрема,  приколице, штедљива улична расвета…

Напредни начин је непосредна производња електричне енергије фотонапонским панелима.

У Шпанији је већ ноколико година на снази закон да свака  нова  зграда која се реновира у будуће мора 30 до 70 %  енергију коју троши за загревање воде да добија од  СУНЧЕВЕ  ЕНЕРГИЈЕ.

 

Соларни колектори

О соларној енергији постоји много података на интренету пратећи следећу адресу

  погледајте неке занимљиве снимке о соларној енергији и соларним кућама.

Енергија сунца

Сунце је  бесплатан извор светлости и топлоте, а самим тим и извор живота на нашој планети.

Сунчеву енергију треба искористити, јер  за ту енергију не плаћамо рачуне.

Енергију сунца можемо да искористимоза загревање воде или за добијање електричне енергије.

19. мају 2011. године у Кули на крову СТШ,,Михајло Пупин“ отворена је прва  соларна електрана у Војводини.

О томе више можете прочитати на сајту ове школе.

Уводна реч

На овом блогу првенствено ћу се бавити темама везаним за алтернативне изворе енергије, јер је то наша будућност.

Волео бих да сви имамо користи од информација које ћемо размењивати.

Посебне категорије које ћу поставити ће бити о енергији сунца, ветра, геотермалној енергији…

Надам се да ће ово код Вас изазвати интересовање и жељу за даљим сазнањима.Блог је намењен ученицима, али и свим осталим људима којима је ова тема блиска.

Post Navigation